דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

אכיפה לצורך בטיחות

אגף ההנדסה והלשכה המשפטית החלו בבדיקת בתי מגורים שמופעלים בהם גני ילדים ופעוטונים, וזאת כדי להבטיח את בטיחות הילדים השוהים בהם

אגף ההנדסה ביחד עם הלשכה המשפטית של עיריית חדרה החלו באכיפה על שימוש חורג של גני ילדים וצהרונים בבתי מגורים ברחבי העיר, וזאת כדי להבטיח את בטיחותם של הילדים השוהים בהם.

נכון לעכשיו יש בידי מחלקת הפיקוח על הבנייה רשימה שהורכבה באמצעות מידע של מפקחי הבנייה, מחלקת הגבייה ופניות של תושבים, של כ-40 גנים, צהרונים ופעוטונים הפועלים בדירות מגורים ובמבנים בהיתר וללא היתר.

בדירות שקיים לגביהם חשש לבטיחות הילדים, פועלת מחלקת הפיקוח מול הלשכה המשפטית של העירייה להוצאת צווים שיפוטיים לכניסה למקרקעין לצורך תיעוד ואיסוף ראיות לפני הוצאת צווי הפסקת שימוש והכנת דוחות לקראת כתב אישום.

נושא אכיפת הבטיחות בגני ילדים עלה לפני מספר חודשים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה חדרה, אשר דנה בהרחבה במבנים פרטיים שמופעלים בהם גני ילדים, פעוטונים, צהרונים, קייטנות וכדומה.

את הדיון הובילה המחלקה המשפטית של העירייה, בהמלצת מהנדס העיר נדב הדר, וזאת בעקבות תלונות של תושבים שפנו אל העירייה והתריעו בנושא.

בלשכה המשפטית מבהירים כי תובעי הלשכה, שהינם מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה, פועלים להובלת נושא האכיפה בהתאם להנחיות הפרקליטות.

על-פי תיקון 116 לחוק, מרגע שהתעורר חשד לביצוע עבירה, רשאי מפקח להיכנס בכל עת סבירה למקרקעין, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא לפי צו של בית משפט.

למחלקת הפיקוח על הבנייה נודע על נכסים המוגדרים כבתי מגורים, אך נעשה בהם שימוש לצורך גן ילדים או צהרון. בעקבות זאת כבר הוגשו לבית המשפט מספר בקשות לצו שיפוטי לכניסה למקרקעין, ובית המשפט קבע כי לאור נימוקי הבקשה ואופי החדש שהתעורר יינתן הצו כמבוקש.

יצוין כי במסגרת האכיפה ייבחנו מבנים בהיתר ומבנים ללא היתר, כל זאת במטרה לשמור על בטיחות הילדים השוהים במבנים אלה.

תאריך עדכון: 09-12-2018