דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

יותר לחינוך לרווחה ולפעילות תרבות ופנאי

התקציב השוטף של עיריית חדרה עומד על כ-675 מיליון שקלים, תוך שימת דגש על תחומי חינוך, רווחה, תרבות הפנאי ושמירה על חזות העיר

הצעת התקציב השוטף של עיריית חדרה לשנת 2019, אשר תעלה בשבוע הבא לאישור מועצת העיר, עומדת על 675,646.265 מיליון שקלים, ומהווה המשך להתנהלות הכספית האחראית של הנהלת העיר, שהביאה לאיזון תקציבי ב-4 השנים האחרונות וקיבעה את מעמדה של העיר כ"עיר יציבה" מבחינה כספית על-פי הגדרת משרד הפנים.
הצעת התקציב 2019 גבוהה בכ-4.2 אחוזים ביחס לתקציב שנת 2018, ובהכנתה הושם דגש על תחומי חינוך, רווחה, תרבות הפנאי ושמירה על חזות העיר. כמו כן, כפי שנהג ב-5 השנים האחרונות, גם בתקציב שנת 2019 הנחה ראש העיר לא להעלות את שיעור הארנונה לתושבים מעבר לעדכון המחייב שקבע משרד הפנים.

הנתח הגדול ביותר בתקציב מיועד לחינוך. בתקציב 2019 חל גידול של 10 מיליון שקלים, והוא עומד על כ-178 מיליון שקלים המהווים כ-28 אחוזים מכלל התקציב. בין היתר יוקם מינהל חינוך וקהילה שיגבש ויוציא לפועל את תוכניות הפעילות החברתית, חינוכית, קהילתית של עיריית חדרה בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, הספורט והקהילה. כמו כן תקודם תוכנית מצוינות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכון, ותועצם תחושת השייכות של התלמידים לעיר במסגרת תוכנית "אני חדרתי".

בתחום החינוך הלא פורמאלי גדל תקציב תנועות הנוער ב-100 אלף שקלים, כך שבתקציב הנוכחי הוט יעמוד על סך של 350 אלף שקלים. בנוסף, גם בשנה זו תמשיך העירייה לתמוך בקבוצות הספורט ההישגי והספורט העממי.

גם בתקציב הרווחה חל גידול של כ-10 מיליוני שקלים, והוא עומד על כ-113 מיליון שקלים. במסגרת זו גדל תקציב הטיפול בניצולי שואה, באוכלוסיות מבוגרות, נכים וילדים בסיכון במעונות יום. לראשונה ניתן גם תקציב לפיתוח מנהיגות קהילתית בשכונות הוותיקות.
באגף שפ"ע (שיפור פני העיר), אשר תקציבו אשתקד עמד על כ-89 מיליון שקלים, חל גידול של כ-6 מיליון שקלים בתקציבו השנה, העומד על כ-95 מיליון שקלים. יודגש כי רוב תקציב האגף אכן מיועד לשמירה על חזות העיר, איסוף אשפה, טיאוט, גינון ועוד.

הישג נוסף בתקציב 2019 היא עלייה מינורית של כ-0.9 אחוז בלבד בסעיף עלות העובדים ביחס לשנה קודמת, וזאת בעקבות שינויים ארגוניים ופרישת עובדים. סך כל עלות שכר העובדים לשנה זו מגיע לכ-271 מיליון שקלים.

ראש העיר צביקה גנדלמן אמר כי הצוות המקצועי בעירייה השקיע רבות בגיבוש תקציב שהינו תקציב חברתי הרואה לנגד עיניו את טובת תושבי חדרה. התקציב מביא לידי ביטוי כספי את ההתנהלות האחראית של העירייה, תוך מתן מענה לצורכי האוכלוסיות השונות והמשך פיתוחה ושגשוגה של העיר.

תרשים עוגה של הצעת התקציב העירונית בחדרה
תאריך עדכון: 11-02-2019