דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

עוד שתי בקשות לתביעה ייצוגית נדחו.

שתי בקשות לאישור תביעה יצוגית כנגד עיריית חדרה, נדחו ונמחקו תוך ארבעה ימים.

 בקשה אחת לאישור תביעה יצוגית אשר הוגשה על ידי מר מארק ולילי פייסחוב נדחתה בהחלטת ביהמ"ש המחוזי לעניינים מינהליים בחיפה מיום 23.10.18. בית המשפט קבע כי המבקשים לא מיצו את ההליך שהחל בו מר פייסחוב בפני ועדת הערר לענייני ארנונה כללית ובנסיבות אלה לא היה מקום להגשת תובענה יצוגית . בית המשפט קבע כי בניגוד לטענות המבקש, בהחלטות ועדת הערר לענייני ארנונה כללית לא נפל כל פגם וזכות הטיעון שלו בפני הועדה לא נפגעה. כמו כן קבע בית המשפט כי המבקש טען טענות סותרות בהליכים שונים וחייב אותו בתשלום הוצאות משפט לעיריית חדרה בסך של 7,020 שקלים .


בית המשפט קבע בהחלטתו: " אני דוחה את הטענה של המבקשים, שמשום שהם סבורים שיש ניגוד עניינים בכך שיועצת משפטית לוועדה מקבלת את שכרה מהמשיבה, הליכי הערר אליהם פנו בטלים מעיקרם. ככל שטענה זו עומדת למבקשים, יעלו אותה במסגרת הערעור על החלטת ועדת הערר, אם יוגש, ואין מדובר בבטלות של הליכי הערר.
אני דוחה גם את הטענה כאילו הודעת ועדת הערר למחזיקים הכפישה את המבקש או כל טענה מעין זו שהועלתה על ידי המבקשים. בהודעה נאמר, כדין, שדייר, בלי לציין את שמו, הגיש ערר, וכי "היות והינחה צד אשר עלול להיפגע באם הערר יתקבל ו/או להיות מושפע מתוצאות הערר, ניתנת לך בזאת הזכות להביע עמדתך להליך". אין בהודעה שום הכפשה, והיא רק הזדמנות הניתנת למחזיקים להביע עמדתם, לנוכח העובדה הנכונה, שנקבעה על ידי ועדת הערר בהחלטתה, כי משמעות קבלת טענת העורר, שלפיה אין לחשב את השטחים המשותפים בכל קומה, בחלוקה לדירות באותה קומה בלבד, אלא לחלק את כל השטחים המשותפים בין כל הדירות, תביא להגדלת חיוב הארנונה למחזיקים האחרים.
אני דוחה את טענת המבקשים, כאילו נפגעה זכות הטיעון של המבקש בוועדת הערר. מהראיות שבפניי עולה שזכות הטיעון של המבקש לא נפגעה כלל, והוא טוען בהרחבה מה שעליו לטעון, וגם דברים נוספים שאינם מתייחסים לנושאים העומדים על הפרק. חיובו בהוצאות משפט על ידי ועדת הערר אינו פגיעה זכויות הטיעון שלו, בין היתר משום שעולם מההחלטות שהחיוב בהוצאות משפט הוא הדרך שבה מנסה הוועדה להתמודד עם טיעונים בלתי רלוונטיים של המבקש".

בבקשה השנייה לאישור תביעה ייצוגית, החליט פיסחוב לבקש למחוק את הבקשה ללא הוצאות, כאשר הבין שאין לו סיכוי לזכות בה. בעיריית חדרה החליטו לפנים משורת הדין לוותר לפיסחוב על ההוצאות בהליך הנ"ל והסכימו לבקשת המחיקה ללא הוצאות.

תאריך עדכון: 25-10-2018