דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

ארנונה 2019 ללא עלייה

העירייה לא העלתה את שיעור הארנונה לשנה הקרובה, ולכן הצו של שנה שעברה ימשיך אוטומטית גם לשנת 2019 חיילי מילואים פעילים זוכים ב5% הנחה.

בשנת 2019 לא יחול גידול בתעריפי הארנונה בחדרה, ולכן יחול הצו של השנה שעברה  גם על שנה זו.

בישיבת מועצת העיר עדכן ראש העיר צביקה גנדלמן את חברי המועצה כי מאחר ולא התבקש כל שינוי בצו הארנונה לעומת הארנונה שהוטלה בשנה שעברה, הרי שלפי סעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992 אין חובה לאשר את הצו במועצה, וניתן להחיל את הצו של השנה שעברה באופן אוטומטי גם על שנת 2019.

מאז נכנס ראש העיר לתפקידו לא עלתה הארנונה בחדרה, למעט עליות של תוספת יוקר הנקבעות באופן חד צדדי על-ידי משרד הפנים ואינן נתונות לשיקולי הרשות. לשנת 2019 קבע משרד הפנים  עדכון של 0.32 אחוז בתעריפי הארנונה בישראל, שהינו נמוך לעומת העדכון בגובה 2.18 אחוז שקבע משרד הפנים לארנונה בשנה שעברה.

יצוין כי בצו הארנונה לשנת 2019 תיכלל הנחה בארנונה בגובה 5 אחוז לחיילים משרתי מילואים תושבי חדרה. מתן ההנחה מתאפשר בעקבות תיקון שהוכנס בחודש מרץ 2018 לחוק ההסדרים במשק המדינה, לפיו "מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד 5 אחוז מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל, חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעילם פעיל תקפה שנתן לו צבא הגנה לישראל או באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל".

התיקון הקנה לכל רשות מקומית את הזכות לקבוע את גובה ההנחה, אם בכלל, שבכוונת הרשות להעניק. בהנחיית ראש העיר נערכה העירייה מבחינה מנהלית וכיסוי תקציבי למתן הנחה בגובה מקסימלי של 5 אחוז. הנושא הובא לאישור מועצת העיר בישיבה שלא מן המניין בשלהי הקדנציה הקודמת, על מנת שניתן יהיה להכניס את תחשיב ההנחה לחיילי מילואים לתקציב 2019 ולכלול את ההנחה בצו לשנה זו.

 על מנת שיוכלו להעניק את ההנחה המובטחת, מקבלות הרשויות המקומיות ממשרד הביטחון רשימות של תושבי הרשות המשרתים במילואים. יודגש כי הרשימות מתעדכנות תקופתית,  ובהתאם לכך העביר משרד הביטחון לעירייה אישור תקף להנחה עד ה-30 באפריל 2019, ולאחר מכן צפוי להעביר רשימה מעודכנת שתהיה תקפה עד לסוף השנה.

אי לכך, משרתי מילואים המשלמים ארנונה אחת לחודשיים ויופיעו גם ברשימה העדכנית, יקבלו את ההנחה באופן רציף.

לעומתם, משרתי מילואים המעוניינים לשלם את הארנונה שנה מראש, יזכו להנחה עד אפריל בהתאם לאישור משרד הביטחון, ולאחר שמשרד הביטחון יעדכן את רשימותיו ויאשר את המשך ההנחה עד לסוף השנה, הם יקבלו זיכוי בהתאם.

 

ישיבת מועצת עיריית חדרה
תאריך עדכון: 31-12-2018