דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

דוח מינהל התכנון: ועדה מקומית חדרה בין הוועדות המובילות

מנתוני הדוח השנתי של מינהל התכנון עולה כי הוועדה המקומית חדרה בין המובילות במדדים שונים: החל בהיקפי בנייה וכלה בשקיפות ושירותיות

מינהל התכנון, אגף בקרת ועדות מקומיות, הגיש לשר האוצר את הדוח השנתי 2017, ובו ממוקמת הוועדה המקומית חדרה ברשימת הוועדות המובילות במדדים העיקריים.

בין היתר נכללת הוועדה המקומית חדרה ברשימת הוועדות המובילות בעלייה בשיעור התוכניות בסמכות מקומית לעומת המחוזית בשנתון 2016/17 לעומת השנה הקודמת.

בדוח הוסבר כי תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה ביקש להרחיב את סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות, וכתוצאה מכך הייתה ציפייה כי מספר התוכניות בסמכות מקומית יגדל ביחס לאלו בסמכות מחוזית. במדד זה נכללת חדרה בין 8 הוועדות המקומיות המובילות, אשר שיעור התוכניות בסמכות מקומית עלה בשנת 2016/17 ביותר מ-20 אחוז בהשוואה לשנה הקודמת.

הוועדה המקומית חדרה נכללת גם ברשימת הוועדות המובילות בעלייה בהיקפי יחידות הדיור שאושרו בהיתר וכן בהיקפי יחידות הדיור שבנייתן הסתיימה, בהשוואה לשנת 2015/16.

גם בבקרת אתרי האינטרנט של הוועדות המקומיות נכללת חדרה בין 9 הרשויות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר במדדי אתר האינטרנט של הוועדה.

דירוג אתרי האינטרנט של הוועדות נועד ליצור מדרג ארצי השוואתי המסכם הן את הקריטריונים הנדרשים על-פי החוק, ביניהם פרסום פרוטוקולים, מסמכי החלטות, סדרי יום וכדומה, והן קריטריונים כלליים של שקיפות, נגישות מידע ושירותיות.

יצוין כי אגף בקרת ועדות מקומיות הוקם במינהל התכנון בעקבות הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, במטרה לשפר את האיכות המקצועית של הוועדות המקומיות והשירות שהן נותנות, וזאת באמצעות מעקב ובקרה אחרי תהליכי העבודה והתאמתם לדרישות החוק.

הדוח של אגף בקרת ועדות מקומיות, המתייחס לשנת 2016/17, הוגש לשר האוצר זו השנה השנייה ועוסק בבקרת פעילות הליבה של הוועדה המקומית, ונועד לשקף למקבלי ההחלטות נתונים השוואתיים על תהליכי תכנון ובנייה בוועדות המקומיות בישראל.

ההובלה במדדים בדוח זה, כמו גם הישגים חיוביים רבים והתנהלות על-פי חוק ומינהל תקין, הם בין הגורמים להודעתה של לשכת היועץ המשפטי בנושא הסמכת הוועדה המקומית חדרה. בהודעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עולה כי, לאחר בחינה שנערכה בהיבטים הקשורים לטוהר המידות, אין מניעה להסמיך את הוועדה המקומית חדרה כוועדה מקומית עצמאית.

 

 

 

דוח שנתי לשר האוצר בקרת ועדות מקומיות 2016-2017
תאריך עדכון: 23-12-2018