דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

בי"ס צומח לילדים על הרצף האוטיסטי

במטרה שכל תלמידי העיר ימצאו מוסד חינוכי מתאים בתחומי חדרה, הנחה ראש העיר לקדם תכנון לפתיחת גן וכיתה א', שיתפתח כבית ספר צומח

עוד בטרם חלפה מחצית משנת הלימודים תשע"ט וכבר נערכת עיריית חדרה לשנת הלימודים תש"פ.

מתוך ראייה לטווח ארוך, תוך מכלול שיקולים פדגוגיים ומקצועיים, ובשיתוף משרד החינוך והפיקוח על מוסדות החינוך, נערך אגף החינוך של העירייה לשנת הלימודים הבאה בתחומי פיתוח, בינוי, ולימוד.

במטרה שכל ילדי העיר ימצאו בחדרה מוסד לימודי מתאים לצרכיהם, הנחה ראש העיר צביקה גנדלמן את אגף החינוך לקדם תכנון לפתיחת גן וכיתה א' לתלמידים על הרצף האוטיסטי, ובנוסף החל אגף הרווחה בתהליך הכנה לקול קורא להקמת מעון יום שיקומי ילדים עם צרכים מיוחדים.

הגן וכיתה א' לילדים על הרצף האוטיסטי מתוכנן במבנה אחד, שיאפשר רצף חינוכי לילדים ויתפתח כבית ספר צומח.

במקביל גובר העניין והבקשות לרישום לבית הספר המכיל "לב", בו לומדים ביחד תלמידי חינוך מיוחד ותלמידים מהחינוך הרגיל.

לדברי מנהלת אגף החינוך סיגלית איציקוביץ, ההנחיה של ראש העיר להרחבת ההיצע לילדי החינוך המיוחד נובעת מהשאיפה שכל ילדי העיר ילמדו בעיר ולא ייאלצו לחפש מוסד חינוכי מחוץ לחדרה.

עוד מעדכנת איציקוביץ כי בשבוע הבא יסתיים הרישום לגני ילדים וכיתות א', וכבר עכשיו מסתמן רישום של כ-5,000 ילדי גנים לשנת תש"פ. בהתאם לכך נערכת העירייה לתכנון הקמתם של 8 גני ילדים חדשים נוספים: 3 בשכונת דניה, 3 בשכונת בפארק ו-1 בשכונת גבעת אולגה.

גם בחינוך היסודי והעל יסודי מתוכנן בינוי חדש, כולל המשך תכנון של קמפוס קהילתי "חופים", תכנון וקידום שלב ג' בדמוקרטי בברנדס, תכנון מבנה הקבע לבית הספר "לב" המכיל.

לעומת זאת, בעצה אחת ובעקבות חוות דעת מקצועית המשותפת למשרד החינוך ולאגף החינוך, ולאחר רישום מספר מצומצם מאוד של תלמידים בחומש האחרון, הוחלט על סגירת שני בתי ספר: ממ"ד "פאר עם" המונה 45 תלמידים, וחטיבת הביניים "תחכמוני" המונה 39 תלמידים שמתוכם 7 ילדי חוץ.

איציקוביץ מעדכנת כי לכל תלמיד מבתי הספר הללו יינתן מענה אישי ומקצועי לשיבוץ מחדש. יתרה מזאת, רבים מתוך 32 התלמידים מחדרה בחטיבת הביניים "תחכמוני", עולים ממילא לחטיבה העליונה, כך שנותרו כ-10 תלמידים שאותם יש לשבץ במערכת החינוכית המתאימה להם במוסדות לימוד אחרים בעיר.

אגף החינוך הולך גם לקראת הורי התלמידים ב"פאר עם", והובטח כי מי שחפץ שילדו ימשיך בחינוך ממ"ד, יספק אגף החינוך מענה להסעות לבית הספר המתאים בעיר.

כמו כן, בעקבות הגידול באוכלוסיית חדרה, המביא עמו גידול צפוי במספר הנרשמים למוסדות החינוך, ובד בבד פתיחת אזורי הרישום, נערכת העירייה להצבת מבנים יבילים בבתי ספר מרובי נרשמים, וזאת עד להשלמת התכנון והבנייה של מבני חינוך חדשים.

 

.

 

סיגלית איצקוביץ מנהלת אגף החינוך חדרה
תאריך עדכון: 23-01-2019