דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

הודעה בדבר מועד פתיחת מכרזים

לידיעת הציבור,

ביום שלישי, 29 בינואר, בשעה 18:30 יחול המועד לפתיחת המכרזים הבאים:

מכרז פומבי מס' 18/18 - לאספקת שירותי ביטוח בריאות לעובדי עיריית חדרה ובני משפחותיהם, שמועד הגשתו הסתיים ב- 3/12/18.

מכרז מס' 35/18 - מתן שירותי ייעוץ הנדסי קונסטרוקטור -מהנדס מבנים מסוכנים, שמועד הגשתו הסתיים ב- 26/11/18.

 

תאריך עדכון: 21-01-2019