דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

מפגש עם נציגות הורי ילדים עם צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים נפגשו עם צוות מקצועי מורחב בעירייה, לקידום משותף של נושאים לרווחת הילדים

מפגש עם הנציגות ההורית לילדים עם צרכים מיוחדים התקיימה בלשכת ראש העיר במטרה לקדם במשותף נושאים לרווחת הילדים.

במפגש עם נציגי ההורים השתתפו ראש העיר צביקה גנדלמן, מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון, עוזר ראש העיר איציק נחמני, וכן צוות מקצועי בכיר המונה את מנהלת אגף החינוך סיגל איציקוביץ, מנהלת אגף הרווחה זיוה היימברג, מנהל המחלקה לאוכלוסיות מיוחדות הרב משה כהן, מנהלת המרכז למשפחה עו"ס שרה מייכור, מנהלת מחלקת מזרח וצרכים מיוחדים עו"ס עינב כצמן.

במהלך הדיון שמחו ההורים להתעדכן כי אגף הרווחה מצוי בתהליך הכנה לקול קורא להקמת מעון יום שיקומי בחדרה.

במפגש ציינו ההורים לטובה את עשיית העירייה בנושא עד כה, והעלו מספר סוגיות להמשך טיפול, ובראשן הרחבת המסגרות המותאמות לילדים עם צרכים מיוחדים בתוך המסגרות הקיימות, כולל גני ילדים, צהרונים, קייטנות וכדומה.

בתום הדיון סוכם בין ההורים לצוות המקצועי על בחינת פתרונות לסוגיות שהועלו, במטרה לקדמן במשותף.

ראש העיר בירך על המפגש בפורום מקצועי מורחב והנחה לקיימו לפחות אחת לשנה.  לדברי ראש העיר, "בשנים האחרונות נעשתה עשייה רבה לקידום נושא ילדים עם צרכים מיוחדים, ומפגשים אלה מלמדים אותנו רבות על העשייה שעדיין יש לבצע".

מציגות הורים לילדיפ עם צרכים מיוחדי בישיבה עם הנהלת עיריית חדרה
תאריך עדכון: 20-01-2019