דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה
חדשות

יותר מ-40 מליון ש"ח לבינוי ושדרוג מבני חינוך

מועצת העיר אישרה שורה של תב"רים למוסדות חינוך, כולל הקמת גני ילדים, התקנת מעלית כחלק מהנגשה פרטית לתלמיד, תכנון וביצוע כיתות יבילות ועוד

מועצת העיר אישרה שורה של תב"רים (תקציבים בלתי רגילים) להקמה ושדרוג של מוסדות חינוך בעיר.

בין היתר אושרה הקמתם של 9 גני ילדים - 4 ברחוב משמר הגבול, 3 בשכונת דניה, 2 בגבעת אולגה - וכן התקנת מעלית וביצוע התאמות בשירותי נכים בבית ספר "גבעול", תכנון וביצוע 7 כיתות יבילות במספר בתי ספר, והקמת בית ספר מקיף על יסודי "חופים". בסך הכל מדובר בפרויקטים בסך של יותר מ-40 מיליון שקלים, שמקדמת עיריית חדרה בכפוף להרשאות שיתקבלו ממשרד החינוך.

9 כיתות הגן הנוספות המתוכננות בשכונות השונות ייבנו בשטחים בבעלות העירייה וצפויות לתת מענה לצורך בגני ילדים נוספים בשכונות אלה.

עלות התקנת המעלית בבית ספר "חופים", לרבות התאמות לשירותי נכים, נאמדת בכ-875 אלף שקלים, כולם תכנון וביצוע פיר המעלית כחלק מהנגשה פרטנית לתלמיד בעל מוגבלות.

התקציב לתכנון וביצוע מבנים לכיתות יבילות בבתי ספר עומד על כ-2.4 מיליון שקל. הכיתות היבילות מתוכננות לקום בהתאם לצורכי אגף החינוך בבתי הספר: 1 "צליל", 1 "קפלן", 1 "צפרירים", 2 "חופים", 2 "הגורן".

בנוסף הוגדל התב"ר המיועד לתיכון מקיף "חופים", כך שהתקציב המיועד להקמת בית הספר התיכון עומד על כ-25.7 מיליון שקלים. הפרויקט ייבנה ב-3 שלבים, כאשר בשלב א' מתוכננת בנייתן של 12 כיתות ומנהלה.

כל זאת ועוד, מתוכנן במסגרת היערכות העירייה לשנת הלימודים תש"פ. מתוך ראייה לטווח ארוך, תוך מכלול שיקולים פדגוגיים ומקצועיים, ובשיתוף משרד החינוך והפיקוח, נערך אגף החינוך של העירייה בתחומי בינוי, פיתוח ולימוד, במטרה שכל ילדי העיר ימצאו בחדרה מוסד לימודי מתאים לצורכיהם.

הצבעה בישיבת מועצת עיריית חדרה
תאריך עדכון: 03-02-2019