דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז מסגרת לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת במבני עיריית חדרה מס' 14/20

הודעה על דחיית מועד הגשת המכרז

תאריך עדכון: 15-06-2020