דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הזמנה לישיבות מועצה מס' 4-20/15 מן המניין ו- 2-20/15 שלא מן המניין

 

הזמנה לישיבת מועצה מס' 4-20/15 מן המניין

הזמנה לישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין מס' 2-20/15.

תאריך עדכון: 23-06-2020