דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הוועדה המקומית אישרה: התחדשות עירונית במתחם השוק

התוכנית צפויה לחזק את מרכז העיר באמצעות פינוי-בינוי למגורים, מסחר, מבני ציבור, הגדלת השטחים הירוקים ויצירת מדרחוב בעל אופי מסחרי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישר להפקדה את התוכנית להתחדשות עירונית במתחם השוק העירוני, כחלק מתכנון מקיף במוקדי התחדשות עירונית שנועדה לחזק את מרכז העיר באמצעות פינוי-בינוי תוך תוספת זכויות בנייה למגורים, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, הגדלת מצאי השטחים הירוקים ויצירת מדרחוב בעל אופי מסחרי.

כחלק מתפיסת התכנון למרכז העיר כפי שבאה לביטוי בתוכנית המתארית להתחדשות עירונית "לב העיר", זוהו מספר מוקדים אשר בכוחם להוות יסודות לביסוס מעמדו של מרכז העיר כמרכז חי ושוקק. מתחם השוק העירוני הוא חלק ממוקדים אלה, בהיותו ממוקם לצד מתחם הפיאצה והמרכז האזרחי של העיר שבו מצויות הפונקציות הציבוריות האזרחיות.

התוכנית מבקשת לחזק את השוק הקיים, אשר מצבו הפיזי כיום ירוד ונטוש ואינו נותן מענה עירוני מתאים לפונקציה מרכזית מסחרית וחברתית, ומטפלת בשטח הכולל את מבנה השוק העירוני, וכן דופן רחוב הרברט סמואל עד למפגש עם רחוב הגיבורים, וקבוצת החלקות שבין רחובות גורדון, רוטשילד, אחד העם.  השטח משתרע על כ-18 דונם, וכיום כולל מתחם מגורים ותיק הכולל 81 יחידות דיור, שטחי מסחר והשוק עצמו.

תפיסת התכנון למתחם מבוססת על הרצון לייצר מוקד מסחרי במרכז העיר, כאשר השוק יהווה שילוב של מסחר ושימושים ציבוריים כגון מתנ"ס, אולם רב-תכליתי ועוד, וזאת באמצעות הפיכת קטע רחוב רוטשילד לשטח מסחר ומוסדות ציבור. בכך ייצקו תוכן עירוני פעיל למתחם, באפן שהשימושים בו וכן המוקדים המסחריים ופיזורם במרחב הציבורי יביאו לכך שהאזור יהיה פעיל לכל אורך היום וימשוך אליו פעילות של כל חתכי האוכלוסייה, הן ילדים ונוער לפונקציות הציבוריות הקהילתית המתוכננות במתחם, באי השוק העירוני, אזורי בילוי ופנאי וכדומה.

במגרשים לאורך רחוב רוטשילד, בדופן המזרחית, מוצעים מבנים בני עד 17 קומות בשימושים מעורבים של מסחר ותעסוקה, מגורים תוך שילוב שימושים ציבוריים של גני ילדים וחצרות. במגרזים לחזית רחוב הרברט סמואל מוצעים מבנים מעורבי שימושים של מגורים ומסחר בני עד 25 קומות. המתחם בחלקו המזרחי כולל מבני מגורים בני 17 ו-19 קומות. בסך הכל מוצעות במתחם 790 יחידות דיור וכ-6,000 מ"ר למסחר.

בליבת המתחם מוצע שטח פתוח ירוק אשר תפקידו לייצר אזור מנוחה וציר ירוק מרכזי התורם ליצירת חיבוריות בין השטחים הירוקים והרחובות המרכזיים, ובכך מאפשר פיתוח שטחים ירוקים לציבור בתפר שבין מגורים למסחר תוך מתן עדיפות לתנועת הולכי הרגל.

הכניסות והיציאות המוצעות למתחם הינן מרחוב הרברט סמואל ומרחוב הגיבורים. פתרון החנייה כולל 3 קומות מרתף, כאשר חניון תת-קרקעי מוצע גם מתחת לשטחי דרכים ושצ"פ.

הצוות המקצועי בעירייה המליץ על הפקדתה בנימוק שהתוכנית בעלת חשיבות רבה ובעלת תרומה אדירה בהשגת מטרת העלי להתחדשות וחיזוק מרכז העיר. התוכנית מייצרת תכנון העולה בקנה אחד עם עקרונות התכנון של התוכנית המתארית להתחדשות עירונית ליצירת מוקד עירוני כמחולל צמיחה עירונית.

התוכנית הנדונה מקודמת על-ידי העירייה והמינהלת להתחדשות עירונית בליווי ומימון הרשות להתחדשות עירונית. המלצת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להפקדת התוכנית הועברה לוועדה המחוזית אשר בסמכותה אישור התוכנית.

התחדשות עירונית מתחם השוק
תאריך עדכון: 29-07-2020