דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

הודעה לציבור – פירוק ופינוי אסבסט

ביום שלישי 18 באוגוסט, בין השעות 7:00 עד 13:00, תבוצע עבודה לפירוק ופינוי אסבסט באולם הספורט של בית ספר "לב" (המכיל), רחוב ארלוזורוב 33.

העבודה תתבצע על-ידי קבלן אסבסט מורשה, ובהתאם להיתר מאת המשרד להגנת הסביבה.

לפי סעיף 39(א)(2)לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, ולתנאי היתר העבודה, הרינו ליידע את ציבור המשתמשים באתר העבודה ובקרבתו בדבר העבודה המתוכננת, ולהנחות לעניין כללי ההתנהגות המתאימים.

על מנת להימנע מחשיפה לאבק, על המשתמשים במבנים הגובלים באתר העבודה - במרחק של עד 50 מטרים מאתר העבודה - לנקוט אמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודה, המפורטים להלן:

  1. במהלך ביצוע העבודה – הכניסה לשטח העבודה מותרת לעובדי הקבלן ומפקחי האסבסט בלבד.
  2. לסגור את פתחי המבנים (חלונות ודלתות) הפונים לאתר העבודה.
  3. לכבות מזגנים היונקים אוויר מבחוץ.
  4. להימנע משהייה ממושכת מחוץ למבנה ובקרבת אתר העבודה.

תאריך עדכון: 16-08-2020