דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
צלם מצלם במצלמה

מגבירים את האכיפה על עטיית מסכות

במסגרת המאמץ לצמצום התפשטות הקורונה, מסיירים צוותים מתוגברים של הפיקוח העירוני כדי לבדוק את הציות לעטיית מסכות במרחב הציבורי

במסגרת המאמץ העירוני לצמצום התפשטות נגיף הקורונה ועצירת שרשרת ההדבקה, מגבירה עיריית חדרה את אכיפת התו הסגול במרחב הציבורי. בתוך כך מסיירים צוותים מתוגברים של הפיקוח העירוני ברחבי העיר ובודקים את ההקפדה לעטות מסכה.

עוברי אורח שנמצאו עם מסכה ברשותם אך לא על פניהם כנדרש, קיבלו בשלב זה התראה בלבד. אם יימצאו פעם נוספת ללא מסכה על פניהם, יוטל עליהם קנס. לעוברי אורח שנמצאו ללא מסכה כלל, ניתן דוח בגובה 500 שקלים.

יצוין כי על-פי תוכנית הרמזור הממשלתית מוגדרת חדרה כעיר צהובה, ובכוונת הנהלת העיר לצמצם את התפשטות הנגיף ולשפר את מדרג התחלואה בעיר כדי שתוגדר כעיר ירוקה.

בכדי להגיע למטרה זו ממקדת העירייה את המאבק בקורונה על-פי מסד נתונים מפורט ברמה של שכונה ורחוב, שנבנה בשיתוף פיקוד העורף ומשרד הבריאות. צעדי האכיפה והמניעה מתמקדים במקומות שבהם רמת התחלואה גבוהה מיתר שכונות העיר, ובהם מבצעת העירייה פעולות נקודתיות בהתאם למאפייני המקום, החל בהסברה ממוקדת בשפות שונות, אכיפת הנחיות, איתור נקודות מפגש שכונתיות, סגירת מתקנים שבהם יש התקהלויות, ופעולות נוספות שכולן נועדו לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה.

עם זאת, מאחר שתושבים נעים מאזור לאזור ומשכונה לשכונה, ובעיקר במרחבים ציבוריים כמו מרכזים מסחריים, מתחמי קניות, רחובות העיר וכדומה, הוחלט לשים דגש על התנהלות התושבים גם במרחבים אלה, והשבוע כאמור החל אגף האכיפה והביטחון של העירייה להגביר את האכיפה על עטיית מסכות.

 

קב"ט העירייה ופקחית העירייה בתיגבור פיקוח על חבישת מסכות בעיר
תאריך עדכון: 08-09-2020