דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך

מכרזים

מכרזים 

משאבי אנוש

מספר נושא המכרז תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
3/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד: מנהל/ת מדור פדגוגיה לחינוך העל-יסודי באגף החינוך - מכרז מס' 03/20 24/09/2020 12:00
6/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד: מנהל/ת מדור פדגוגיה לחינוך יסודי באגף החינוך - מכרז מס' 06/20 24/09/2020 12:00
48/20 מכרז פנימי-חיצוני לתפקיד עוס משפחה באגף הרווחה - מכרז מס 48-20 24/09/2020 12:00
46/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד: רכז קהילתי ומעורבות חברתית במחלקת שותפויות בקהילה באגף נוצ"ץ - מכרז מס' 46/20 24/09/2020 12:00
35/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מלווה משפחות במסגרת מודל קליטה יישובי במחלקות לשירותים חברתיים - מכרז מס' 35/20 24/09/2020 12:00
20/20 מכרז פנימי-חיצוני לתפקיד-מנהל מדור נהלים ובקרת תכניות מכרז מס 20-20 30/09/2020 12:00
42/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד: רכז קהילה "דרך חדשה" - מכרז מס' 42/20 - עדכון והארכה 30/09/2020 12:00
41/20 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד: מדריך מוגנות במרחב הציבורי "דרך חדשה" - מכרז מס' 41/20 - עדכון והארכה נוספת 30/09/2020 12:00