דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך
מכרזים

מכרזים

מכרז

שם המכרז:

מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מידען תכנוני– מכרז מס' 28/18 

מספר: 28/18

תאריך אחרון להגשה: 14 מאי 2018 12:00

תאריך פתיחת הצעות:

מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מידען תכנוני– מכרז מס' 28/18