דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך

מכרז

שם המכרז:

הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע עירונית להקמת בית כנסת  

מספר: קול קורא

תאריך אחרון להגשה: 09 דצמבר 2018 12:00

תאריך פתיחת הצעות:

הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע עירונית להקמת בית כנסת