דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך
מכרזים

מכרזים

מכרזים

מכרזים 

רכש

סטטוס נושא המכרז מספר תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
פעיל מכרז מס' 27/2017 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות בשנת הלימודים תשע"ח 27/2017 02 אוגוסט 2017 12:00