דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך
מכרזים

מכרזים

מכרזים

מכרזים 

רכש

סטטוס נושא המכרז מספר תאריך אחרון להגשה תאריך פתיחת הצעות
פעיל הזמנה להירשם לספר קבלנים/ספקים לצורך השתתפות במכרזי זוטא ונוהלי הצעת מחיר הזמנה 23 נובמבר 2017 12:00
פעיל הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד הודעה 24 אוקטובר 2017 12:00
פעיל מכרז פומבי 18/17 למתן שירותי הוראה, ייעוץ, הכוונה והדרכה בהכנת תלמידים למבחני בגרות של משרד החינוך 18/17 24 אוקטובר 2017 12:00