דלג לתוכן מרכזי
נגודיות צבעים   הגדל  מזער 
איש מחייך
מכרזים

מכרזים

מכרז

מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מידען תכנוני באגף הנדסה מכרז מס' 41/17 

מספר: 41/17

תאריך אחרון להגשה: 28 מאי 2017 12:00

תאריך פתיחת הצעות:

מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מידען תכנוני באגף הנדסה מכרז מס' 41/17